Criteria

Opdrachten voer ik vaak zelf uit. Soms werk ik in mijn opdrachten samen met andere trainers. Deze samenwerkingspartners voldoen aan de hieronder omschreven criteria, die uiteraard ook voor mij gelden:

 1. Opleidingsachtergrond

Eventuele trainers die ik inzet of waar ik mee samenwerk bij het uitvoeren van opdrachten beschikken over een opleidingsachtergrond op minimaal HBO niveau, op een gebied waarvoor zij ingezet worden als trainer. Zij beschikken over aantoonbare (cv) trainingservaring, al dan niet gecombineerd met een trainersopleiding.

2. Werkervaring

Zij zijn zeer goed bekend met het werkveld waarvoor zij trainingen verzorgen, bij voorkeur door daar zelf werkzaam in te zijn (geweest). Zij beschikken over een ruime aantoonbare ervaring als trainer, opgedaan met vergelijkbare thema’s en voor vergelijkbare opdrachtgevers.

3. Inzet van trainers

Voor welke trainingen en op welk functieniveau een trainer wordt ingezet is ter beoordeling aan mij als opdrachtnemer in afstemming met mijn opdrachtgevers. Bij het aangaan van samenwerking wordt op basis van een gesprek, een cv en aanvullende documentatie vastgesteld voor welke thema’s of welke doelgroep de trainer gekwalificeerd wordt geacht.

4. Evalueren

Voortzetting van samenwerking met trainers is mede afhankelijk van de evaluatiegegevens van de door de trainer verzorgde trajecten en de bevindingen van de opdrachtgever.

Ik toets de beoogde kwaliteit door periodiek samen trajecten te verzorgen, voortgangsgesprekken te houden, uitkomsten van evaluaties te bespreken en te evalueren met opdrachtgevers.