Gespecialiseerd in:

  • Communiceren & samenwerken
  • Intervisie
  • Individuele ondersteuning (supervisie / coaching)
  • Teamontwikkeling
  • Visieontwikkeling (kwaliteit van bestaan)
  • Maatwerk

Langdurige ervaring met het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van uiteenlopende ontwikkelingsstrajecten.

Ik voer mijn activiteiten uit op alle niveaus binnen organisaties, van uitvoerende medewerkers tot management en bestuur.

Gespecialiseerd in de 'tussenlaag', waar de vertaling van visie & beleid naar uitvoering & concreet handelen wordt gemaakt. En in het begeleiden van professionals (m.n. gedragswetenschappers) op het vlak van persoonlijke- en professionele effectiviteit. 

Expertise binnen alle onderdelen van de sector zorg & welzijn, met als specialisatie de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 

 

 

Binnen de bureaus Cerein (1998 - 2008) en Spot (2008 - 2014) was ik als (senior) adviseur verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren en (doen) uitvoeren van zeer uiteenlopende (maatwerk)trajecten binnen (m.n.) de gehandicaptenzorg, op alle organisatieneveau's. 

Vanaf 2014 voer ik mijn activiteiten uit vanuit mijn eigen bureau: "John Sijnke Ontwikkeling & Reflectie". Intervisiebegeleiding en vooral individuele reflectiegesprekken (coachen/supervisie) zijn daarbij in toenemende mate mijn kernactiviteiten geworden. 

Daarnaast was ik in opdracht van het advisium van 's Heeren Loo (van 2015 tot 2021) werkzaam als programma manager en medeontwikkelaar van de interne leerlijn ("Persoonlijk Leiderschap") voor gedragswetenschappers. In deze leerlijn was ik ook actief als trainer en intervisiebegeleider. Momenteel ben ik nog betrokken bij maatwerkvarianten en de verdiepingsmodule "Samenwerken met teams voor gedragswetenschappers"

En in opdracht van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) was ik van 2014 tot en met 2017 als projectcoordinator mede verantwoordelijk voor het opzetten van een eigen CCE- scholingsafdeling. In die rol was ik tevens medeontwikkelaar en trainer van verschillende leergangen en trainingen voor gedragswetenschappers, artsen, psychiaters en managers.