Als trainer/adviseur, supervisor/coach en ontwerper/begeleider van ontwikkelingstrajecten ben ik werkzaam binnen de gezondheidszorg, vooral voor organisaties die ondersteuning geven aan mensen met een beperking.  

De belangrijkste thema's in mijn werk:

- Communiceren & Samenwerken

- Ontwikkeling van persoonlijke en professionele effectiviteit

- Kwaliteit van bestaan & de positie van mensen in afhankelijke situaties

 Mijn passie en mijn kwaliteit: deze thema's vertalen naar de dagelijkse praktijk en concreet gedrag. Want uiteindelijk is de kwaliteit van dienstverlening en samenwerking het duidelijkst zichtbaar in concreet gedrag.

Momenteel richt ik mij voornamelijk op individuele reflecties (coaching / supervisie). Ik ben gespecialiseerd in het ondersteunen van gedragswetenschappers en andere professionals in (m.n.) de gehandicaptenzorg.

 

(06) 11 489 125   /   johnsijnke@icloud.com